แจ้งระงับการขายนิยายเนื้อหาเป็นพิษ และเล่าเรื่องวิธีการนำแนวคิดเฟมินิสม์มาประยุกต์ใช้ในการเขียนเพื่อหลุดพ้นจากหญิงหญิงติดปิตาฯ

ชิน ซาอิมดัง (Shin Saimdang) คือผู้หญิงที่ปรากฎอยู่บนธนบัตร 50,000 วอนของเกาหลีใต้ เธอเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นมารดาของลูกชายชื่อยุลกก-นักปราชญ์ขงจื๊อและข้าราชการผู้มีชื่อเสียง การเลือกภาพของเธอมีผลและสื่อความหมายอย่างไรต่อผู้หญิงเกาหลีใต้ในยุคปัจจุบัน?