ฤดูฝนมักตามมาด้วยความเศร้าอยู่เสมอ ไม่รู้ว่าใครกันที่เป็นคนบัญญัติให้สองสิ่งนี้ควบคู่กันเหมือนเงาตามตัว ดังนั้นหนังสือที่เหมาะกับฤดูฝนก็คงไม่พ้น…