ตั้งแต่นี้ไปหัวข้อ The Story Behind นี้จะมีไว้เพื่อเล่าถึงที่มาที่ไปของหนังสือแต่ละเล่มที่เราเขียนว่ามีแรงบันดาลใจจากอะไร อะไรที่อยากจะบอกกับคนอ่าน ไปจนถึงการอธิบายฉาก,ตอน,สัญลักษณ์ที่ซ่อนแฝงนัยยะไว้ เริ่มจาก SPACE เป็นเรื่องแรกก่อนแล้วกัน