หนังสือก็ต้องคู่กับกาแฟ เชื่อว่าหลายคนคงมีปัญหาเช่นกันเดียวกับเรา คือเมื่อเริ่มอ่านหนังสือเมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการง่วงเหงาเซื่องซึมแทบจะทันที อยากจะเอนตัวลงสู่เตียงราวกับว่าถูกโปะยาสลบกะทันหันก็ไม่ปาน ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของนักอ่านอย่างเราๆก็คือต้องหาสถานที่ที่หนีจากเตียงนอนของตน พยายามเอาหัวไกลหมอนเข้าไว้