แจ้งระงับการขายนิยายเนื้อหาเป็นพิษ และเล่าเรื่องวิธีการนำแนวคิดเฟมินิสม์มาประยุกต์ใช้ในการเขียนเพื่อหลุดพ้นจากหญิงหญิงติดปิตาฯ