เช่นนั้นก็จงสวมหมวกทองคำ หากนั่นทำให้เธอรัญจวนใจ หากคุณกระโดดได้สูงไฉน จงกระโดดเพื่อเธอด้วย กระทั่งเธอร้องร่ำรำพัน “ที่รัก ผู้สวมหมวกทองคำและกระโดดได้สูง ฉันต้องรักเธอ!”

ฤดูฝนมักตามมาด้วยความเศร้าอยู่เสมอ ไม่รู้ว่าใครกันที่เป็นคนบัญญัติให้สองสิ่งนี้ควบคู่กันเหมือนเงาตามตัว ดังนั้นหนังสือที่เหมาะกับฤดูฝนก็คงไม่พ้น…