แทร็คกิงกันตัน4 และ 3พิมพ์ซ้ำ

กันตัน ๔ 

หมายเหตุ : เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงคนที่เอาลายเซ็น / เครื่องหมาย (**) คือคนที่ไม่ได้ปกใสเมื่อคราวเล่ม ๓ ค่ะ หากใครไม่พบชื่อ สามารถติดต่อเราได้ที่ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค Booky70 นะคะ

Screen Shot 2020-05-18 at 10.40.41 AM

 

Screen Shot 2020-05-18 at 10.40.49 AMScreen Shot 2020-05-18 at 10.40.49 AM 2Screen Shot 2020-05-18 at 10.40.55 AMimageScreen Shot 2020-05-18 at 10.41.21 AMScreen Shot 2020-05-18 at 10.47.49 AM copyScreen Shot 2020-05-18 at 10.41.26 AM

Screen Shot 2020-05-18 at 10.41.58 AM

S__4464688S__4464690

 

กันตัน ๓ (พิมพ์ซ้ำ)

Screen Shot 2020-05-18 at 10.41.45 AM

Screen Shot 2020-05-18 at 10.42.02 AM